ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Θέση: Ιωάννινα
Έτος Κατασκευής: 2019
Ομάδα Μελέτης: Ζ14 Architects, Καλογιάννης Μιχάλης, Ηλίας Νίκος
Φωτογράφηση: Μπούσης Νίκος