ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Θέση: Ιωάννινα
Έτος Κατασκευής: 2005
Ομάδα Μελέτης: Ζ14 Architects
Φωτογράφηση: Συκοβέλης Μενέλαος