ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Θέση: Μεταμόρφωση Ιωαννίνων
Έτος Κατασκευής: 2017
Ομάδα Μελέτης: Ζ14 Architects, Σταλίκας Βασίλης, Μπαλτογιάννης Πέτρος, Παπαναστασίου Δημήτρης
Φωτογράφηση: Ζαρκάδας Δημήτρης