ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Θέση: Ιωάννινα
Έτος Κατασκευής: 2020
Ομάδα Μελέτης: Ζ14 Architects
Φωτογράφηση: Λασκαράκης Πάνος